Náhradne plnenie

V zmysle zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z. § 63:Zamestnávateľ ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.


Nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím? Využite možnosť zadávania zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.


V zmysle zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z. § 64: Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky integračnému podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím.
To znamená, že štát vám umožní nahradiť si zamestnávateľskú povinnosť tým, že nakúpite produkty či služby od registrovaného sociálneho podniku, druh integračný podnik.  

Príklad náhradneho plnenia

Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok 


20

Počeť zamestnancov so ZP, ktorých by ste podľa zákona mali zamestnávať 

1

Počet zamestnancov s 40 - 70 % ZŤP

0

Počet zamestnancov nad 70 % ZŤP

0

Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP 

1 423€

Výška náhradného plnenia pre rok 2022 

1 265€