Kontaktujte nás!

Pavel Sixta
Obchodný zástupca


Mobil: +421 918 478 195


e-mail: sales@flyteam-sk.com

FLYTEAM, s.r.o
sídlo: Priemyselná 281/41
prevádzka: Priemyselná 1375
905 01 Senica
IČO:36256099
IČDPH:SK 2021753525
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

oddiel Sro, 14333/T

logo3.png

FLYTEAM, s.r.o
sídlo: Priemyselná 281/41
prevádzka: Priemyselná 1375
905 01 Senica
IČO:36256099
IČDPH:SK 2021753525

Pavel Sixta
Obchodný zástupca
Mobil: +421 918 478 195
e-mail: sales@flyteam-sk.com