Registrovaný sociálny podnik CNCteam s.r.o.

Spoločnosť CNCteam, s.r.o. je zriaďovateľom sociálneho podniku, v ktorom pracuje za uľahčených podmienok prevažná väčšina handicapovaných občanov, ktorí z dôvodu ich zdravotného postihnutia našli práve u nás dlhodobé pracovné uplatnenie. Naše výrobky sú úspešne predávané nielen na tuzemskom a európskom trhu, ale aj v Zámorí.

 

Realizované projekty