CNCTEAM

Spoločnosť Flyteam, s.r.o. je zriaďovateľom chránenej dielne, v ktorej pracuje za uľahčených podmienok prevažná väčšina handicapovaných občanov, ktorí z dôvodu ich zdravotného postihnutia našli práve u nás dlhodobé pracovné uplatnenie. Naše výrobky sú úspešne predávané nielen na tuzemskom a európskom trhu, ale aj v Zámorí.

Tým, že zadáte zákazku našej chránenej dielni budú Vám z toho plynúť len výhody: Vystavíme Vám potvrdenie pre úrad práce o realizácii zákazky, na ktorej sa podieľali občania so zdravotným postihnutím a nemusíte platiť odvod úradu práce za to, že sami nezamestnávate dostatočný počet občanov so zdravotným postihnutím.

Tým, že výrobnú činnosť, ktorú ste doteraz vykonávali Vašimi kmeňovými zamestnancami vo Vašich priestoroch zadáte našej chránenej dielni, znížite náklady na zamestnancov (náhrady za dovolenky, PN, OČR a iné), prevádzkové náklady spojené s prenájmom alebo udržiavaním a technickým vybavením priestorov, energií. Taktiež sa Vám znížia mzdové náklady na obslužný personál, či už skladníkov, administratívu a pod.

Vašu zákazky zrealizujeme včas podľa Vami zadaných termínov, za vopred dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Zadaním práce našej chránenej dielni nezískate len materiálne a finančné výhody, ale i dobrý pocit, že podporujete zamestnávanie najzraniteľnejšej skupiny, našich zdravotne postihnutých občanov, ktorí si len ťažko dokážu nájsť uplatnenie na trhu práce.

Každú zákazku s Vami individuálne priamo u Vás prerokujeme v záujme obojstranne výhodnej spolupráce, ale predovšetkým Vašej spokojnosti.

logo3.png

FLYTEAM, s.r.o
sídlo: Priemyselná 281/41
prevádzka: Priemyselná 1375
905 01 Senica
IČO:36256099
IČDPH:SK 2021753525

Pavel Sixta
Obchodný zástupca
Mobil: +421 918 478 195
e-mail: sales@flyteam-sk.com